لینک های دسترسی

Breaking News

خبرنگار پاکستاني بي بي سي ميگويد اختطاف و لت و کوب شده و متعاقباً آزاد گرديد.


يک ژورناليست بي بي سي در پاکستان ميگويد افراد ناشناسي او را اختطاف کرده، چشمانش را بسته، لت و کوب کرده و متعاقباً امروز آزاد نمودند.

دلاور وزير خان بروز دوشنبه وقتي اسلام آباد را بقصد منزلش در ديرۀ اسمعيل خان در شمال غرب پاکستان ترک کرد، ناپديد گرديد.

فاميل دلاور خان که به تلفون موبايل او زنگ زدند گفتند که مردي که خود را داکتر جمشيد ميخواند جواب داد و گفت او در يک شفاخانۀ اسلام آباد بستر است زيرا در يک واقعۀ ترافيکي زخمي شده است.

اما يک خبرنگار بي بي سي نتوانست دلاور خان و يا داکتر جمشيد را دران شفاخانه بيابد.

گروۀ خبرنگاران بدون سرحد امروز طي بيانيه اي از پاکستان تقاضا کرد تا تا قضيه را تحت تحقيق قرار دهد.

کميتۀ محافظت ژورناليستان نيز خواستار تحقيقات شده بود.

XS
SM
MD
LG