لینک های دسترسی

Breaking News

جورج بش رئيس جمهور توسعۀ ناتو را بار ديگر تائيد کرد.


جورج بش، رئيس جمهور پشتيباني ايالات متحده را از توسعۀ ناتو در آينده يکبار ديگر تائيد کرد.

آقاي بش قبل از آغاز کنفرانس سران ناتو در ريگا، پايتخت لتويا از کانديدان عضويت به ناتو چون کرويشيا، اوکراين و گرجستان نام برد. او تعهد کرد که عاقبت همۀ ديموکراسي هاي اروپا که خواستار عضويت بناتو باشند، عضويت کسب خواهند نمود.

رئيس جمهور ايالات متحده گفت تاسيس علائق بين ناتو و روسيه امنيت را در اروپا تقويه خواهد کرد. او همچنان در مورد ادامۀ اختناق در روسيۀ سفيد که بقول او توهين به وجدان اروپاست، اظهار نگراني کرد.

توقع ميرود کنفرانس سران ناتو، توجه را بر عمليات متحدين در افغانستان متمرکز سازد. آقاي بش از دول عضو ناتو و کشورهاي داخل مشارکت با ناتو بخاطر پشتيباني شان از مبارزه عليۀ طالبان ستايش کرد. او بر ضرورت ارسال عساکر و تجهيزات توسط همۀ اعضاي ناتو تاکيد نمود.

رئيس جمهور قبلاً با ڤايرا ڤيک فرايبرگا Vaira Vike-Freiberga رئيس جمهور لتويا ملاقات کرده از پشتيباني لتويا در اعمار ديموکراسي در افغانستان و عراق تشکر نمود. او بعين ترتيب در استونيا که توماس هندرک الڤس، رئيس جمهور آن کشور تعهد نمود با ايالات متحده يکجا کار کرده افغانستان را محفوظ سازند، ازان کشور تشکر نمود.

ياپ دي هوپ سکفر، سرمنشي ناتو در يک سيمينار قبل از کنفرانس سران در ريگا گفت متحدين در افغانستان بر قواي طالبان غالب ميشود. او اظهار اطمينان کرد که ناتو قادر خواهد شد تا سال ۲۰۰۸ به واگزاري مسؤليت امنيتي بقواي امنيتي افغانستان آغاز نمايد. اما او همچنان اظهار نگراني کرد که بعضي از کشورهاي عضو همۀ عساکري را که قوماندان ناتو خواستار شده فراهم نميکنند.

پيتر مکي، وزير خارجۀ کانادا هشدار داد که اگر ساير کشورهاي ناتو در عمليات ناتو در جنوب افغانستان عسکر فراهم نکنند، حمايت مردم از عمليات در افغانستان از بين خواهد رفت.

کشورهايي چون آلمان و فرانسه نتوانسته اند عساکر اضافي فراهم کنند و يا عمليات قواي شان را در افغانستان بمناطق صلح آميز شمال مقيد ساخته اند.

XS
SM
MD
LG