لینک های دسترسی

Breaking News

پاکستان اين موضوع را تکذيب ميکند که از ناتو تقاضا کرده طالبان را قبول کند.


پاکستان يک گزارش وسايل نشراتي برتانيه را رد ميکند که حاکي بود وزير خارجۀ پاکستان از کشورهاي ناتو تقاضا نموده طالبان را قبول کنند.

ديلي تلگراف، روزنامۀ برتانوي بروز چهارشنبه نوشته بود که خورشيد قصوري، وزير خارجۀ پاکستان به بعضي از همقطاران خود در ناتو گفته است که طالبان جنگ را در افغانستان ميبرند. روزنامه همچنان ميگويد وزير خارجۀ پاکستان خواستار تشکيل يک حکومت ائتلافي جديد در کابل گرديده است.

ولي وزارت خارجۀ پاکستان ميگويد تبصره هاي قصوری تحريف شده و غلط تعبير گرديده است. آن وزارت ميگويد او نگفت که طالبان برنده ميشوند و به کشورها تجويز نکرده که از اعزام عساکر بيشتر به افغانستان خودداري کنند.

پاکستان ميگويد اين وزير تاکيد کرد که صرف راۀ نظامي در افغانستان براي حل مشکلات کافي نيست. در عوض، وزير خارجۀ پاکستان راۀ حل مشترک سياسي و اقتصادي را سفارش کرده است.

اين گزارش در حالي منتشر شد که کشورهاي ناتو کنفرانس سران شان را در ريگا پايتخت لتويا به پايان رسانيدند.

عساکر ناتو براي سه سال گذشته در افغانستان بوده اند و کوشش ميکنند تا به تعقيب برانداختن گروۀ تندرو اسلاميست طالبان در سال ۲۰۰۱ آن کشور را با ثبات سازند.

XS
SM
MD
LG