لینک های دسترسی

Breaking News

بش و مالکي تعهد کرده اند تا تسليمي امور امنيتي را در عراق تسريع کنند.


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده و نوري المالکي، صدراعظم عراق مذاکرات شان را در اردن با اين تعهد بپايان رسانيدند که تسليمي مسؤليت هاي امنيتي را به قواي عراقي تسريع کنند.

آقاي بش تاکيد کرد که ايالات متحده در صدد «خروج باوقار» از اختلافات عراق نيست. او گفت قواي ايالات متحده تا وقتي در عراق باقي خواهد ماند که وظايف شان تکميل گردد و حکومت عراق خواستار باقي ماندن شان باشد.

رئيس جمهور ايالات متحده همچنان آقاي مالکي را يک رهبر قوي خوانده گفت مؤفقيت حکومت او براي آيندۀ عراق اهميت فوق العاده دارد. يک يادداشت محرمانۀ حکومت ايالات متحده که در هفتۀ گذشته مخفيانه بوسايل نشراتي داده شده بود نشان ميدهد که قصر سفيد در مورد قابليت هاي رهبري آقاي مالکي شک و ترديد دارد.

آقاي مالکي گفت ايران و سوريه شايد در عمليۀ ثبات بخشيدن عراق نقشي را بازي کنند ولي او تاکيد کرد که هيچ گروۀ خارجي اجازه نخواهد داشت بر هيچ قسمت عراق کنترول خود را تحميل نمايد.

XS
SM
MD
LG