لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات  سالونا رئيس اداره مشي خارجي  اتحاديه اروپائي  در مورد حماس


هاويرسالونا رئيس اداره مشي خارجي اتحاديه اورپائي ميگويد جنبش حماس يک فرصت عالي را جهت تشکيل يک حکوت وحدت ملي با جناح رقيب اش فتح از دست د اد .

هاوير سالونا امروز شنبه ، بدنبال ملاقات اش با محمود عباس رئيس ادارهء فلسطيني ها اين موضوع را ابراز کرد . عاس بروز جمعه گفت مذاکرات بين حماس و فتح در هفته جاري براي تشکيل يک حکومت وحدت ملي سقوط کرده است .

حماس و فتح ، از هنگاميکه حماس در انتخابات فلسطيني ها در ماه جنوري برنده شد ، بر سر قدرت در گير جنگ بوده اند.

حماس حاضر نيست از خشونت عمل وعدم شناخت اسرائيل منصرف گردد. حماس ازجانب اتحاديه اروپائي ، ايالات متحده و اسرائيل يک گروه دهشت افگن خوانده مي شود.

XS
SM
MD
LG