لینک های دسترسی

اظهارات  سالونا رئيس اداره مشي خارجي  اتحاديه اروپائي  در مورد حماس


هاويرسالونا رئيس اداره مشي خارجي اتحاديه اورپائي ميگويد جنبش حماس يک فرصت عالي را جهت تشکيل يک حکوت وحدت ملي با جناح رقيب اش فتح از دست د اد .

هاوير سالونا امروز شنبه ، بدنبال ملاقات اش با محمود عباس رئيس ادارهء فلسطيني ها اين موضوع را ابراز کرد . عاس بروز جمعه گفت مذاکرات بين حماس و فتح در هفته جاري براي تشکيل يک حکومت وحدت ملي سقوط کرده است .

حماس و فتح ، از هنگاميکه حماس در انتخابات فلسطيني ها در ماه جنوري برنده شد ، بر سر قدرت در گير جنگ بوده اند.

حماس حاضر نيست از خشونت عمل وعدم شناخت اسرائيل منصرف گردد. حماس ازجانب اتحاديه اروپائي ، ايالات متحده و اسرائيل يک گروه دهشت افگن خوانده مي شود.

XS
SM
MD
LG