لینک های دسترسی

Breaking News

رهبری احتجاج کنندگان  در  بيروت  ذريعه حزب الله


هزار ها تن از حاميان حزب اله براي دومين روز پيهم در بيروت خيمه زده و خواستار استعفي حکومت مورد حمايت ايالات متحده در لبنان شدند .


احتجاج کنندگان امروز صبح بوقت محل سکوت صبحگاهي را با شعار هاي ضد حکومتي و سرود ترانه هاي ميهني درهم شکستند . تظاهرات امروز شنبه در بيروت ادامه يافت .


بروز جمعه صد ها هزار نفر در پايتخت لبنان اجتماع کرده و بعد تعداد زيادشان در کوچه هاو و برروي جاده هائي خيمه زدند که به عمارت حکومتي فواد سينيوراصدراعظم لبنان مي انجامد . مظاهره کنندگان مي گويند تا هنگامي که سينيورا استعفي نداده است از محل تکان نخواهند خورد.

XS
SM
MD
LG