لینک های دسترسی

Breaking News

لوي درستيز سابق برتانيه حکومت آن کشور را متهم ميکند که در افغانستان و عراق بعساکر منابع کافي نميدهد.


لوي درستيز سابق قواي نظامي برتانيه حکومت آن کشور را متهم ميکند که بعساکر برتانوي در عراق و افغانستان منابع و حمايت کافي فراهم نميکند.

مايک جکسن جنرال متقاعد ميگويد رهبران نظامي برتانيه پلان هاي شان را با تشديد جنگ عيار نميکنند.

او ميگويد در نتيجه آنچه اردو هدايت ميدهد با منابعي که در ساحه است، جهت برآورده ساختن هدف، تطابق ندارد.

جکسن اين تبصره ها را ديروز طي بيانيه اي در لندن بعمل آورد. او در ماۀ آگست از عهدۀ خود منحيث لوي درستيز قواي نظامي متقاعد شد.

جکسن همچنان تسهيلات بودوباش عساکر برتانوي را مورد انتقاد قرار داده شرم آور خواند و گفت معاشات شان نيز قابل توصيف نيست.

وزارت دفاع برتانيه گفت با همۀ انتقادات جکسن موافق نيست ولي اين را درک ميکند که در بعضي ساحات چون خدمات صحي و محلات بودوباش، ميتوان بهبودي آورد.

XS
SM
MD
LG