لینک های دسترسی

Breaking News

هملتن: سفارشات عراق بايد بطور مجموعي تطبيق گردد.


رهبران گروۀ مطالعۀ عراق از جورج بش، رئيس جمهور تقاضا کرده اند که همۀ سفارشات شان را در مورد تغير مشي ايالات متحده با رابطه به عراق تطبيق نمايد.

لي هملتن عضو سابق کانگرس و يکي از دو رئيس کميسيون امروز به اعضاي کانگرس گفت بمنظور مؤثر ساختن سفارشات بايد همۀ آن مجموعاً تعميل گردد.

اين گروۀ دو حزبي گزارش خود را بروز چهارشنبه منتشر ساخته گفت که وضع عراق وخيم است و بدتر شده ميرود. اين گروه خواستار تقويۀ مساعي دپلوماتيک و خروج عساکر ايالات متحده از عمليات محاربوي تا سال ۲۰۰۸ گرديده است.

جورج بش، رئيس جمهور گفته است قبل از اتخاذ تصميم، اين گزارش و همچنان يک مطالعۀ ادارات حکومت را تحت غور قرار ميدهد.

جيمز بيکر، رئيس ديگر اين گروه امروز طي صحبت با اعضاي کانگرس از هردو حزب سياسي عمدۀ ايالات متحده و مردم امريکا خواستار شد تا جهت پشتيباني ازين پيشنهادات متحد شوند.
XS
SM
MD
LG