لینک های دسترسی

Breaking News

ادارۀ کمک بين المللي در کشمير هند خط مستقيم تلفون را براي امراض رواني تاسيس کرد.


ادارۀ انکشاف بين المللي يک خط تلفون مخصوص امراض رواني را تاسيس کرده تا به کشميري هاي هند که براي سالها معروض به بمباردمان، تبادلات آتش و جنگ رواني بودند، کمک کند.

رئيس ادارۀ هندي گروۀ موسوم به اکشن ايد ميگويد کشمير هند به بحران امراض رواني معروض است زيرا بسياري مردم بين مواضع اردو و تندروان اسلامي گير مانده اند.

دوکتوران در يگانه شفاخانۀ عقلي و عصبي کشمير ميگويند سالانه ۵۰ هزار مريض را معاينه ميکنند. برعلاوۀ شهروندان، سالانه حد اقل ۱۰۰ عسکر هندي دست بخودکشي ميزند. اکثر آنها بمقابل جدائي طلبان در کشمير هند و يا ايالات شمال شرقي داخل جنگ بوده اند.

بيش از ده گروۀ تندرو مسلمان از سال ۱۹۸۹ باينطرف عليۀ سلطۀ هند جنگيده يا خواهان استقلال منطقه و يا الحاق آن به پاکستان اند. ده ها هزار نفر درين خشونت ها کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG