لینک های دسترسی

Breaking News

ملاقات نظاميون برما با صليب سرخ


منابع جمعي خبري برما ميگويد حکومت نظامي آن کشور با نمايندگان صليب سرخ بين المللي ملاقات کرده اند. گذارش شده که بدنبال مسدود کردن پنج اداره صليب سرخ در برما اين اولين بار است که رهبران برما با نماينگان اين موسسه جهاني ملاقات مي کنند .


روزنامه دولتي « روشنائي جديد ميانمار » امروزشنبه گفت « پتريک وييال» يک نماينده خاص صليب سرخ ، بروز جمعه با چندين مامور حکومتي برما ملاقات کرده است . روزنامه ميگويد ان مذاکرات شامل وزير داخله معاون او و ويين يي رئيس پليس برما ، و ژاو وين مدير محابس برما، بود .


صليب احمر بين الللي به آن موسسه بشري امرداده است کار اش را در پنج ساحه سرحدي ببندد .


بدنبال احتجاجات بين المللي حکومت نظامي برما اعلام کرد که امر انسداد اين دفاتر موقتي بوده است. اما اظهار نکرد چه زمان به آن ادارات اجازه دوباره باز شدنرا خواهد داد .

XS
SM
MD
LG