لینک های دسترسی

قصر سفيد:بسيار احتمال دارد بش اعلاميۀ عراق را در سال ۲۰۰۷ بعمل آورد.


يک مقام عاليرتبۀ قصر سفيد ميگويد جورج بش، رئيس جمهور در اوائل سال ۲۰۰۷ در مورد مشي عراق اعلاميه اي صادر خواهد کرد، نه قبل از عيد ميلاد مسيح.

اين مامور که بشرط نگرفتن اسمش صحبت کرد، ميگويد احتمال زياد وجود دارد که اين اعلاميه در ماۀ جنوري صورت گيرد.

اين تبصره ها امروز در حالي بعمل آمد که آقاي بش در دومين روز مشوره هاي سه روزۀ خود روي مشي عراق قرار دارد.

قبلاً رئيس جمهور توسط تلفون با قوماندان هاي نظامي و سفير ايالات متحده در عراق مشوره کرد. قرار است بعدتر او در قصر سفيد با طارق الهاشمي، معاون رياست جمهوري عراق که عاليرتبه ترين سياستمدار سني عرب در عراق است، ملاقات نمايد.

رئيس جمهور فردا در وزارت دفاع بمشوره خواهد پرداخت.

رئيس جمهور گفته است که سفارشات منابع مختلف را قبل از اعلام تغير در مشي عراق استماع خواهد کرد.

هفتۀ گذشته آقاي بش سفارشات گروۀ دو حزبي مطالعۀ عراق را در مورد عراق دريافت نمود. اين سفارشات شامل دخيل ساختن سوريه و ايران و برون کشيدن اکثر عساکر محارب ايالات متحده تا اوائل سال ۲۰۰۸ از عراق است.

XS
SM
MD
LG