لینک های دسترسی

Breaking News

ايالات متحده در آغاز مذاکرات تجارتي از چين تقاضا کرد تا ارزش پول خود را آزاد سازد.


هنري پالسن Henry Paulson وزير ماليه و خزائن ايالات متحده در آغاز مذاکرات اقتصادي بسويۀ عالي در بيجنگ، از چين تقاضا کرده تا تعيين ارزش پول رايج خود را انحنا پذيرتر سازد.

پالسن رهبري يک هيئت ايالات متحده را بعهده دارد که شامل چندين عضو کابينه و رئيس بانک مرکزي ميباشد.

اين هيئت تحت فشار شرکت هاي امريکائي قرار دارد تا در مورد ارزش پول رايج چين و دسترسي به بازارهاي آن کشور، عليۀ چين موقف سخت تري را اتخاذ کند.

واشنگتن ميگويد ارزش يوان، پول رايج چين پائين نگهداشته ميشود و در نتيجه صادرات چين بطور غيرمنصفانه اي ارزان ميباشد و مانع رقابت شرکت هاي امريکائي ميگردد.

پالسن امروز گفت هيئت او همچنان از چين تقاضا ميکند تا از توليد غير قانوني محصولات امريکائي در چين جلوگيري کند.

وو يي، معاون صدارت چين ميگويد چين بمنظور کاهش مازاد تجارتي، واردات خود را افزايش ميدهد و آن کشور کوشش ميکند که بين واردات و صادرات يک اندازه توازن را بوجود آورد.

XS
SM
MD
LG