لینک های دسترسی

Breaking News

محکمۀ اسرائيل از منع هدف قرار دادن افراد فلسطيني توسط قواي نظامي اسرائيل خودداري کرد.


محکمۀ عالي اسرائيل از منع عمل قواي نظامي مبني بر هدف قرار دادن تندروان فلسطيني براي قتل، خودداري کرده است.

اما اين کميتۀ شامل سه قاضي باتفاق آرا حکم کرد که اين عمل هميشه قانوني نبوده است. محکمه ارزيابي آن را به قواي نظامي محول کرد تا قانوني بودن تاکتيک هاي هر قضيۀ منفرد را قبل از اتخاذ تصميم براي اجراي آن تعيين کند. محکمه گفت در مورد مرگ مردم بيگناه نگران است.

دهيران فلسطيني حکم محکمه را محکوم کردند.

بروز چهارشنبه محکمه اعمار يک بخش جنجال برانگيز ديوار بين بيت المقدس و کرانۀ غربي رود اردن را منظور کرده، عريضۀ عرب هاي باشندۀ محل را رد نمود. محکمه گفت اين ديوار براي جلوگيري از دخول بم گزاران انتحاري بالقوۀ فلسطيني به بيت المقدس اهميت فوق العاده داشته است.

XS
SM
MD
LG