لینک های دسترسی

عباس، براي انتخابات قبل از وقت فشار وارد خواهد کرد.


محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطينيان ميگويد پلان برگزاري انتخابات قبل از وقت را به پيش خواهد برد و اصرار ميورزد که تهديد خشونت بين جناح هاي رقيب او را بازنخواهد داشت.

آقاي عباس اين تبصره را امروز طي يک کنفرانس مطبوعاتي مشترک با توني بلير، صدراعظم برتانيه در رام الله بعمل آورد.

رهبر فلسطينيان گفت هيچ چيزي او را از برگزاري انتخابات قبل از وقت پارلماني و رياست جمهوري متوقف نخواهد ساخت. او از آقاي بلير خواستار شد تا در قسمت خاتمه بخشيدن به قيد کمک هاي مالي خارجي بحکومت فلسطينيان، کمک کند.

آقاي بلير از تقاضاي رهبر فلسطينيان براي انتخابات جديد ستايش کرده گفت او در قسمت ارائۀ کمک به فلسطينيان آنچه در توان داشته باشد انجام خواهد داد.

بروز شنبه خشونت بين جناح فتح آقاي عباس و گروۀ تندرو حاکمۀ حماس روي موضوع انتخابات قبل از وقت مشتعل شد.

ديروز آتش بسي برقرار گرديد ولي شاهدان عيني ميگويند افراد مسلح به گردش در جاده هاي شهر غزه ادامه ميدهند و گلوله باري متفرق در اطراف شهر شنيده ميشود.

XS
SM
MD
LG