لینک های دسترسی

Breaking News

ظواهري:القاعده بحملات بر ايالات متحده ادامه خواهد داد.


معاون رهبر القاعده تعهد کرده که تاوقتي احساس کند که کشورهاي اسلامي هدف حملات واشنگتن قرار داشته باشد، بحمله بر ايالات متحده ادامه خواهد داد.

شبکۀ تلويزيوني الجزيره امروز بخش هائي از تازه ترين ويديوي ايمن الظواهري را پخش کرد.

ايمن الظواهري همچنان گفت ايالات متحده در مساعي جهت خروج از عراق، با جناح هاي درست درانکشور مذاکره نميکند. او گفت ايالات متحده مجبور ساخته خواهد شد تا با قواي حقيقي مذاکره خواهد نمود. ظاهراً او به القاعده اشاره ميکرد.

ظواهري همچنان عليۀ انتخابات قبل از وقت در قلمرو فلسطين منحيث راهي جهت خاتمه بخشيدن به بن بست بين فتح و حماس، سخن گفت.

او گفت انتخابات بر اساس يک قانون اساسي غير مذهبي اراضي فلسطينيان را آزاد نخواهد ساخت و صرف بجهاد عليۀ اشغال اسرائيل ضرر خواهد رسانيد.

او گفت جهاد يگانه راۀ آزادي فلسطين است.

XS
SM
MD
LG