لینک های دسترسی

Breaking News

نمايندۀ جاپان ميگويد امکان توافق در مذاکرات شش جانبه ديده نميشود.


نمايندۀ جاپان در مذاکرات شش جانبه روي پروگرام اسلحۀ ذروي کورياي شمالي ميگويد در مذاکرات جاري امکان توافق متصور نيست.

کني چيرو ساساي کورياي شمالي را مسؤل بن بست در مذاکرات هفتۀ جاري خوانده ميگويد امتناع کورياي شمالي از خلع سلاح قبل از رفع تعزيرات مالي توسط ايالات متحده بزرگترين مانع پيشرفت بود.

کرستوفر هل، نمايندۀ ايالات متحده امروز از مذاکره کنندگان کورياي شمالي تقاضا کرد تا بعوض شکايت از تعزيرات ايالات متحده توجۀ شان را بر خلع سلاح ذروي متمرکز سازند.

هل ميگويد وقتي کورياي شمالي مشغول قيود مالي ايالات متحده عليۀ شرکت هاي متهم به معاملات غير قانوني با پيونگ يانگ باشد، پيشرفت در موضوعات ذروي مشکل است.

هيئت هاي شش جانب مذاکرات که شامل چين، ايالات متحده، کورياي شمالي، کورياي جنوبي، روسيه و جاپان است چهار روز مذاکرات را امروز در بيجنگ روي چگونگي تطبيق موافقتنامۀ سال ۲۰۰۵ با کورياي شمالي، خاتمه دادند.

XS
SM
MD
LG