لینک های دسترسی

روسيه از ملل متحد ميخواهد تا راي گيري روي تعزيرات عليۀ ايران را ملتوي سازد.


روسيه از ملل متحد ميخواهد راي گيري مجوزۀ امروزي شوراي امنيت را روي قطعنامه اي ملتوي سازد، که بخاطر پروگرام ذروي ايران بران کشور تعزيرات وضع ميکند.

ڤيتالي چورکين، سفير روسيه در ملل متحد گفت خواستار وقت بيشتر جهت مباحثه روي جزئيات مسودۀ قطعنامه ميباشد. او از توضيح نگراني روسيه امتناع ورزيد.

در واشنگتن کاندليزا رايس، وزير خارجه بروز پنجشنبه گفت ايالات متحده از مسودۀ قطعنامۀ پيشنهادي اروپائيان طرفداري ميکند. اما رايس گفت که توقع دارد در متن قطعنامه بعضي تعديلات رونما گردد.

برتانيه، فرانسه و آلمان قطعنامه را تعديل کردند تا منع مسافرت مردمي را کاهش دهند که در پروگرام هاي ذروي و راکت ايران دخيل هستند. روسيه به منع مسافرت اعتراض کرده است.

XS
SM
MD
LG