لینک های دسترسی

Breaking News

ترکمنستان جهت تصمیم روي سرنوشت خود آمادگي ميگيرد.


ترکمنستان براي يک اجتماع بيسابقه جهت تصميم روي سرنوشت سياسي آن کشور در قبال مرگ رئيس جمهور مطلق العنان، آمادگي ميگيرد.

صدها نمايندۀ شوراي مردم بسوي عشق آباد، پايتخت اين کشور سرشار از منابع نفتي در آسياي مرکزي، روان هستند.

انتظار ميرود اين شورا تاريخ انتخابات را تعيين کرده و کانديدهاي جانشين صفرمراد نيازوف را انتخاب کنند.

آقاي نيازوف بروز پنجشنبه بعد از بيش از دو دهه حکمروائي سخت گيرانه، بعمر ۶۶ سالگي وفات يافت. او جانشيني تعيين نکرد. همچنان او براي انتخاب جانشين نيز پلان واضحي بجا نگذاشته است.

شوراي مردم يگانه نهاد حاکم در ترکمنستان است ولي در عهد رژيم نيازوف يک شوراي نام نهاد بود.

در اولين و يگانه انتخابات رياست جمهوري ترکمستان در سال ۱۹۹۲، نيازوف يگانه کانديد بود و با بيش از ۹۹٪ آرا برنده گرديد.

XS
SM
MD
LG