لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس جمهور: جرالد فورد، رئيس جمهور فقيد يک امريکائي بزرگ بود.


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده از جرالد فورد، رئيس جمهور فقيد اين کشور منحيث يک امريکائي بزرگ که ممثل بهترين خصوصيات اين کشور بود، ستايش کرد.

آقاي بش امروز از مزرعه اش در شهر کرافرد ايالت تکساس گفت آقاي فورد يک مرد داراي صداقت کامل بود که مورد احترام و حسن نيت بسياري مردم قرار داشت. آقاي بش گفت آقاي فورد در قسمت اليتام کشور و اعادۀ اطمينان مردم به رياست جمهوري، کمک کرد.

آقاي بش گفت با بتي فورد، بانوي اول اسبق و خانم آقاي فورد صحبت کرد تا مراتب تسليت شخص خودش را ابراز نمايد.

دک چيني، معاون رياست جمهوري، که در عهد رياست جمهوري فورد رئيس اداري قصر سفيد بود، گفت جرالد فورد، رئيس جمهور اسبق در جريان بزرگترين بحران قانوني ايالات متحده از جنگ داخلي باينطرف، به کشور قوت، دانش و فرزانگي و قضاوت درست داد.

ننسي ريگن، بيوۀ رانلد ريگن، رئيس جمهور اسبق از آقاي فورد بخاطر تعهدش بکشور ستايش نمود.

خانم فورد ميگويد زندگي شوهرش آگنده از عشق بخداوند، فاميل و کشورش بود.

XS
SM
MD
LG