لینک های دسترسی

Breaking News

عساکر طرفدار حکومت صوماليه شهر جنوبي آن کشور را تسخير کردند.


شاهدان عيني در صوماليه ميگويند عساکر حکومت صوماليه و ايتيوپيا شهر عمدۀ جنوبي جوهر را از قواي اسلاميست رقيب شان متصرف شدند.

ساکنين شهر ميگويند امروز عساکر بعد از يک جنگ مختصر حين دخول به آن شهر با شور و هلهلۀ مردم مواجه شدند.

شاهدان عيني ميگويند قواي طرفدار حکومت صوماليه اکنون بسوي بلد واقع در ۳۰ کيلومتري مقديشو که تحت کنترول اسلاميست هاست، پيشروي ميکنند.

مقامات اسلاميست ها اصرار ميکنند که اين يک عقب نشيني تاکتيکي است. بعضي ها تهديد کرده اند که جنگ هاي چريکي را آغاز خواهند نمود.

امروز رئيس اتحاديۀ افريقائي خواستار خروج همۀ عناصر خارجي، بشمول ايتيوپيائي ها از صوماليه شد.

اما بروز سه شنبه ايالات متحده ازين عمل ايتيوپيا پشتيباني کرد. وزارت خارجۀ ايالات متحده گفت ايتيوپيا در مورد صوماليه نگراني حقيقي دارد و بخواهش حکومت مشروع صوماليه مداخله نمود. ايالات متحده از ايتيوپيا خواستار شد تا از خويشتن داري فوق العاده کار بگيرد.

XS
SM
MD
LG