لینک های دسترسی

Breaking News

پارلمان ايران در مورد همکاري باIAEA راي گيري کرد.


پارلمان ايران در قبال وضع تعزيرات عليۀ ايران، بخاطر پروگرام ذروي آن کشور، از حکومت تقاضا کرده تا همکاري با ادارۀ ذروي ملل متحد را تحت غور مجدد قرار دهد.

اعضاي مجلس شوراي ملي ايران که تحت کنترول محافظه کاران است، امروز اين لايحه را با اکثريت بزرگ آرا تصويب نمود.

اين لايحه که از لوايح عادي پيش انداخته شده بود حاکيست که حکومت مکلف است پيمانۀ همکاري خود را با ادارۀ بين المللي انرژي ذروي تعديل کند.

شوراي نخبگان که نهاديست که بموجب قانون اساسي تاسيس شده و از ملاهاي تندرو تشکيل شده بعجله اين لايحه را منظور کرد.

هفتۀ گذشته، شوراي امنيت ملل متحد باتفاق آرا بطرفداري از تعزيرات بر تجارت ايران با رابطه به مواد حساس ذروي و سيستم راکت، راي داد.

رهبران جهان ازين تعزيرات ستايش کردند ولي مقامات ارشد ايراني سوگند ياد کردند تا فعاليت هاي غني سازي يورانيم کشور را تسريع کنند.

XS
SM
MD
LG