لینک های دسترسی

Breaking News

اسرائيل پلان آزادي زندانيان فلسطيني را ترک کرد.


يک سخنگوي ايهود اولمرت، صدراعظم اسرائيل ميگويد پلاني در مورد آزادي زندانيان فلسطيني قبل از عيد اضحي وجود ندارد.

آقاي اولمرت هفتۀ گذشته در جريان ملاقاتي با محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطيني اشاره کرد که يک عده از زندانيان را آزاد خواهد کرد. ولي گزارش هاي امروزي از اسرائيل حاکيست که آقاي اولمرت تاوقتي که عسکر اسير اسرائيلي آزاد نشده تندروان فلسطيني را آزاد نخواهد کرد.

بعضي از مقامات اسرائيلي بفلسطينيان پيوسته و ازين تصميم انتقاد کرده اند. مفسرين ميگويند اين آزادي شايد موقف آقاي عباس را که اعتدالي است و بر سر قدرت با جناح تندرو حماس مبارزه مينمايد، تقويه ميکرد.

در عين زمان، تندروان فلسطيني در غزه هشت راکت را بسوي اسرائيل شليک کردند ولي مقامات اسرائيلي ميگويند اين راکت ها تلفات يا جراحاتي را سبب نشد. قبلاً در هفتۀ جاري، اسرائيل گفته بود که در حاليکه آتش بس يک ماهه را حفظ ميکند، حملات بر پايگاه هاي پرتاب راکت فلسطينيان را از سر خواهد گرفت.

XS
SM
MD
LG