لینک های دسترسی

Breaking News

فلسطيني ها در غزه بر يک گذرگاۀ اسرائيلي ها آتش گشودند.


اسرائيل ميگويد فلسطيني ها در باريکۀ غزه بر يک گذرگاۀ عمدۀ سرحدي آن کشور آتش گشودند.

اردوي اسرائيل ميگويد مرمي هاوان در گذرگاۀ کرني بر يک موتر لاري اصابت کرد که مواد تعميراتي را به غزه انتقال ميداد. رانندۀ لاري در شفاخانه بستر شده است.

اين واقعه تازه ترين تخلف از آتش بس ماۀ نومبر بين اسرائيل و تندروان غزه ميباشد.

در ساير خبرها، پوليس فلسطيني ميگويد پوليس هنوز هم در جستجوي يک عکاس خبري است که بروز دوشنبه توسط افراد مسلح در باريکۀ غزه اختطاف شده بود. هايمي رزوري Jaime Razuri مربوط آژانس فرانس پرس در خارج دفتر آن آژانس در باريکۀ غزه اختطاف شده بود.

فرانس پرس گزارش داد که يک هيئت آن آژانس امروز با مقامات امنيتي فلسطيني ملاقات کرد ولي در مورد هويت اختطاف کنندگان و يا انگيزۀ آنها گزارشي داده نشده است.

اختطاف در غزه که بطور روزافزوني فاقد قانون ميشود، بيشتر شده است.

XS
SM
MD
LG