لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس جمهور افغانستان امنيت سرحدي را با صدراعظم پاکستان مورد بحث قرار داد.


حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان ميگويد روابط کشورش با پاکستان بخاطر عدم اعتماد خرابتر شده است.

کرزي بعد از مذاکرۀ امروزي با شوکت عزيز، صدراعظم پاکستان که از کابل ديدن ميکند، با خبرنگاران صحبت کرد.

رهبر افغانستان بار ديگر از پيشنهاد پاکستان مبني بر احداث کتاره و فرش کردن ماين در بخش هائي از سرحد بمنظور متوقف ساختن نفوذ تندروان مظنون طالب به افغانستان، انتقاد نمود. او گفت اين پلان از دهشت افگني جلوگيري نکرده و صرف دو ملت را از هم جدا ميسازد.

صدراعظم پاکستان بنوبۀ خود گفت کشورش پلان امنيت سرحدي را تحت غور مجدد قرار خواهد داد. او تعهد کرد که روابط را بهبود ببخشد.

آقاي عزيز همچنان يک کمک اضافي ۵۰ مليون دالري را براي بازسازي افغانستان اعلام کرد. و او گفت در قسمت تشکيل جرگه هاي قبايلي دو طرف سرحد که آقاي کرزي گفت پاکستان دران قسمت اقدامات کافي نکرده، قدم هائي را خواهد برداشت.

XS
SM
MD
LG