لینک های دسترسی

Breaking News

سکفر بحيث سرمنشي ناتو باقي ميماند.


مقامات ناتو ميگويند مدت خدمت ياپ دي هوپ سکفر، سرمنشي ناتو براي دو سال ديگر يعني تا سال ۲۰۰۹ تمديد گرديده است.

دپلومات ها ميگويند آقاي دي هوپ سکفر که وظيفۀ خود را در سال ۲۰۰۴ آغاز نمود اين پيشنهاد تمديد را امروز در جريان جلسۀ هفته وار رهبران اتحاد، پذيرفت.

اين وزير خارجۀ سابق هالند که ۵۸ سال دارد سال گذشته از مستقر ساختن عساکر ناتو به جنوب افغانستان نظارت کرد که اولين وظيفۀ خيلي مشکل در تاريخ آن اتحاد است.

XS
SM
MD
LG