لینک های دسترسی

Breaking News

بش از مشي جديد خود بارابطه به عراق مدافعه ميکند.


جورج بش، رئيس جمهور و اعضاي عمدۀ حکومتش امروز طي سخنراني هائي از استراتژي جديد او با رابطه بعراق که تازه اعلام شده، مدافعه ميکنند.

کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده امروز حین گواهي در محضر کميتۀ روابط خارجي مجلس سناي کانگرس گفت ازدياد عساکري را که آقاي بش ديشب اعلام کرد با ازدياد در مساعي دپلوماتيک همراه خواهد بود.

او گفت عراقي ها بايد مسؤليت تحکيم امنيت کشور شان را بعهده بگيرند و از سوريه و ايران تقاضا نمود تا به بي ثبات سازي منطقه خاتمه بدهند.

آقاي بش، ديشب طي يک بيانيۀ تلويزيوني سراسري مسؤليت اشتباهاتي را که تابحال در عراق رخ داده بعهده گرفته اعلام کرد که بيش از ۲۰ هزار عسکر اضافي را بعراق ميفرستد.

آقاي بش گفت حکومت عراق بمتوقف ساختن خشونت هاي فرقوي متعهد است ولي او هشدار داد که تعهد ايالات متحده بعراق لايتناهي نخواهد بود.

جوزف بايدن، سناتور حزب ديموکرات و رئيس کميتۀ روابط خارجي مجلس سنا استراتيژي آقاي بش را يک راۀ حل باوضاع نه بلکه يک اشتباۀ غمگين کننده خواند.

حمايت مردم از جنگ عراق رو بنزول بوده است و رهبران کانگرس که ديموکرات ها بران تسلط دارند از پلان آقاي بش جهت ارسال عساکر بيشتر بشدت انتقاد کرده اند.

بعضي از اعضاي حزب جمهوريخواۀ خود رئيس جمهور نيز مخالفت شان را با استراتيژي حکومت ابراز داشتند.

در جريان جلسۀ استماعيۀ امروزي، سناتور چک هيگل از حزب جمهوريخواه گفت او با پلان آقاي بش مخالف است و آنرا جدي ترين اشتباۀ سياست خارجي از زمان جنگ ويتنام باينطرف خواند.

XS
SM
MD
LG