لینک های دسترسی

Breaking News

ملاقات وزير خارجه امريکا با محمود عباس


کانداليزا رائيس وزير خارجه ايالات متحده به محمود عباس رئيس اداره فلسطينيان تعهد نمود که واشنگتن مداخلات خود را در مساعي به حل معضله اسرائيل و فلسطنيان عميق تر خواهد ساخت.

خانم رائس امروز يکشنبه بعد از دوساعت مذاکره در شهر رام الله ساحل غربي در يک کانفرانس مطبوعاتي مشترک با محمود عباس رئيس اداره فلسطنيان اين اظهارات رانمود.

وزير خارجه امريکا ميگويد که حکومت جارج بش به تقاضاي مداخلات عميق تر امريکا در عمليه صلح شرق ميانه پاسخ مناسب خواهد داد.

محمود عباس ميگويد وي به خانم رايس اظهار کرده است که با تاسيس يک دولت فلسطيني با سرحدات موقتي مخالف بوده و اين مفکوره را «غيرواقعبيانه » ميخواند.

واشنگتن تشکيل يک دولت مستقل فلسطنين را با «سرحدات موقت » به حيث بخشي از نقشه صلح يا طرح صلح پيشنهاد نموده بود . اين طرح سالها قبل پيشنهاد شده بود و بخاطر عدم اجراات از جانب اسرائيل و فلسطينيان با رکود مواجه گرديد

رئيس اداره خود مختار فلسطينيان همچنان تعهد خود را براي انتخابات پارلماني قبل از وقت در صورتي ابراز داشت که مذاکرات جديد با حماس .براي تشکيل يک حکومت وحدت ملي به پيشترفتي نائل نشود

بروز شنبه خانم رايس و تزپي ليڤنی وزير خارجه اسرائيل روي مفکوره اعلام يک دولت فلسطنيان با سرحدات مؤقت در داخل خطوط سد هاي امنيتي اي جنجال برانگيز اسرائيل در ساحل غربي صحبت کردند.

فلسطينيان بخاطري سد ها را بحيث سرحد و مرز قبول نميکنند که به بخشهاي اشغالي ساحل غربي داخل شده است.

XS
SM
MD
LG