لینک های دسترسی

Breaking News

شورشيان ماويست سابق نيپال به تسليمي اسلحه بملل متحد آغاز کردند.


شورشيان ماويست سابق نيپال بقرار دادن اسلحۀ شان تحت نظارت ملل متحد آغاز کرده اند.

اين تسليمي امروزي سلاح يک بخش عمدۀ عمليۀ صلح بمنظور خاتمه بخشيدن به منازعۀ ده ساله با حکومت است که باعث قتل تقريباً ۱۳ هزار نفر شده است.

شورشيان اصرار ميورزند که اسلحۀ شان را تسليم نميکنند و در عوض آنرا در هفت محل ذخيرۀ ملل متحد ثبت و ذخيره ميکنند.

ناظرين ملل متحد و يک دسته از عساکر نيپالي ازين عمليه مراقبت ميکنند.

يک مامور ملل متحد ميگويد اين تسليمي سلاح تا بحال با نظم بوده است ولي هنوز واضح نيست که عمليه چقدر وقت را در بر خواهد گرفت.

شورشيان و مامورين حکومت يک توافق مشارکت قدرت را در ماۀ نومبر امضا کردند تا جنگجويان ماويست را در حکومت شامل سازند.

XS
SM
MD
LG