لینک های دسترسی

Breaking News

ايالات متحده و کورياي شمالي در برلين بمذاکرات ادامه خواهند داد.


يک نمايندۀ ارشد ايالات متحده در مذاکرات شش جانبه روي پروگرام ذروي کورياي شمالي ميگويد در نظر دارد امشب و فردا با همقطار کورياي شمالي خود در برلين مباحثات بيشتري را براه اندازد.

کرستوفر هل طي سخنراني در يک اجتماع در آلمان گفت بروز سه شنبه با کم کيي گوان، رئيس هيئت کورياي شمالي در مذاکرات، براي شش ساعت ملاقات کرد. هل در مورد اين ملاقات جزئياتي ارائه نکرد ولي گفت اميدوار است مذاکرات کامل روي اسلحۀ ذروي کورياي شمالي در ماۀ جاري از سر گرفته شود.

سونگ مين سون، وزير خارجۀ کورياي جنوبي ميگويد مذاکرات بين ايالات متحده و کورياي شمالي در برلين شايد در قسمت احياي توافق ماۀ سپتمبر سال ۲۰۰۵ که براي پيونگ يانگ در بدل منصرف شدن از اسلحۀ ذروي کمک اقتصادي و تضمينات امنيتي عرضه ميکرد، ممد واقع شود.

کورياي شمالي در اواخر سال ۲۰۰۵ بعنوان احتجاج عليۀ تعزيرات مالي ايالات متحده عليۀ شرکت هاي مرتبط به کورياي شمالي آن توافق را قيد نمود.

رئيس هيئت روسيه در مذاکرات از ايالات متحده تقاضا نمود تا بمنظور بازگشت کورياي شمالي بمذاکرات شش جانبه، تعزيرات مالي را عليۀ کورياي شمالي رفع نمايد.

XS
SM
MD
LG