لینک های دسترسی

Breaking News

اسرائيل بعضي از وجوۀ قيد شده را به فلسطينيان انتقال داد.


اسرائيل ۱۰۰ مليون دالر وجوۀ عوايد مالياتي فلسطينيان را به محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطينيان انتقال داده است.

اين اولين انتقال وجوه طي ده ماه ميباشد.

اسرائيل ميگويد وجوهي که امروز انتقال داده شد، بقواي امنيتي آقاي عباس تعلق ميگيرد. اسرائيل اين ماليات را بنمايندگي از ادارۀ فلسطينيان جمع آوري ميکند. اما بعد ازانکه حماس در يک سال قبل قدرت را در قلمرو فلسطينيان بدست گرفت اسرائيل انتقال آن وجوه را تعليق کرد. آن گروۀ تندرو اسلاميست از شناسائي اسرائيل و انصراف از خشونت امتناع ميورزد.

اسرائيل در صدد تقويۀ آقاي عباس و حزب فتح او در مبارزه بر سر قدرت با حماس ميباشد.

در عين زمان، وسايل نشراتي اسرائيل گزارش ميدهد که امير پيريتس وزير دفاع هدايت داده تا پلان هاي مسکونه هاي جديد در کرانۀ غربي رود اردن براي مدت نامحدودي متوقف گردد.

اسرائيل تا بحال اين موضوع را رسماً تائيد نکرده است.

XS
SM
MD
LG