لینک های دسترسی

Breaking News

بش براي ايراد بيانيۀ وضع کشور آمادگي ميگيرد.


جورج بش، رئيس جمهور براي ايراد امروزي بيانيۀ وضع کشور آمادگي ميگيرد. اين اولين بار در عهد رياست جمهوري جورج بش است که او بيانيۀ وضع کشور را در محضر دو مجلس کانگرس که هردو تحت کنترول ديموکرات هاست، ايراد مينمايد.

توني سنو، نطاق قصر سفيد ميگويد رئيس جمهور درين بيانيه توجۀ خود را بر موضوعاتي متمرکز خواهد ساخت که امريکائيان به آن علاقمند هستند چون حفظ الصحه، تعليم و تربيه و اصلاحات سيستم مهاجرت. او ميگويد آقاي بش همچنان گرم شدن کرۀ زمين و ضرورت براي ايجاد منابع علي البدل انرژي جهت برآورده شدن تقاضاي اقتصاد ايالات متحده براي انرژي را نيز مورد بحث قرار خواهد داد.

همچنان توقع ميرود آقاي بش استراتيژي جديد خود را در مورد عراق که مورد شک و ترديد ديموکرات ها و اعضاي حزب جمهوريخواۀ مربوط رئيس جمهور، قرار گرفته، مطرح کند.

سناتور جم وب Jim Webb مربوط حزب ديموکرات از ايالت ورجينيا که تازه انتخاب شده، به تعقيب بيانيۀ وضع کشور، پاسخ حزب خود را به بيانيۀ آقاي بش ارائه خواهد کرد. وب يک منتقد مشي آقاي بش در عراق است و پسرش دران کشور جنگ زده خدمت عسکري را بجا مي آورد.

XS
SM
MD
LG