لینک های دسترسی

Breaking News

مقام ارشد حکومت امريکا ميگويد اهميت ترياک بر اقتصاد افغانستان کاهش مييابد.


يک مقام ارشد ايالات متحده ميگويد اهميت کشت کوکنار بر اقتصاد افغانستان کاهش مييابد.

ريچارد بوچر، معين وزارت خارجۀ ايالات متحده براي امور جنوب آسيا و آسياي مرکزي ميگويد سال گذشته تقريباً ثلث اقتصاد افغانستان بر ترياک استوار بود. اما او علاوه کرد که توليد ترياک بخاطر رشد اقتصاد عادي، بشمول کشت ساير محصولات رو بکاهش ميباشد.

او گفت براي انکشاف اقتصاد بديل توليد ترياک در افغانستان، بکار بيشتري ضرورت است. اين کشور در صدر کشورهاي توليد کنندۀ ترياک قرار دارد که يکي از مرکبات کليدي هيروئين است.

بوچر در يک کنفرانس بين المللي روي بازسازي افغانستان در برلين اشتراک کرده است.

هفتۀ گذشته، حکومت بش اعلام کرد که بيش از ده مليارد دالر را براي امنيت و بازسازي افغانستان مصرف ميکند.

XS
SM
MD
LG