لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش: ايالات متحده در مورد دخالت ايراني ها در حملۀ کربلا تحقيق ميکند.


گزارش هاي وسايل نشراتي امريکا حاکيست که ايالات متحده دست داشتن احتمالي ايرانيان را در يک حملۀ اخير در کربلا که طي آن پنج عسکر امريکائي کشته شدند، تحت تحقيق قرار داده است.

اين گزارش هاي روزنامۀ نيويارک تايمز و شبکۀ تلويزيوني CNN از قول مقامات ايالات متحده که نام نبرده حاکيست که وزارت دفاع کوشش ميکند معلوم نمايد که آيا حملۀ تاريخ ۲۰ جنوري بر يک محوطۀ نظامي ايالات متحده توسط ايرانيان و يا عمالي که توسط ايراني ها تربيه شده، براه افتاده بود يانه.

قبلاً قواي نظامي ايالات متحده گفته بود که حمله خيلي منسجم بود و حمله کنندگان به يونيفورم سبک قواي نظامي امريکا ملبس بودند و در موترهائي بمحل رفته بودند که بموترهاي عساکر امريکائي مشابه بود.

قصر سفيد امروز گفت روي نظريات و تفکر و تعمق در مورد دخيل بودن ايراني ها در حملۀ کربلا تبصره نخواهد کرد. اما توني سنو، سخنگوي قصر سفيد اين هشدار ايالات متحده را تکرار کرد که بمقابل هر کسي که کوشش کند عساکر امريکائي را بکشد و يا عراق را بي ثبات سازد پاسخ محکمي خواهد داد.

XS
SM
MD
LG