لینک های دسترسی

مجلس سنا به غور بر بودجۀ رئيس جمهور آغاز ميکند.


کانگرس غور بر بودجۀ سال ۲۰۰۸ جورج بش، رئيس جمهور را امروز يک روز بعد از نشر اين پلان دو تريليون و ۹۰۰ مليون دالري، آغاز ميکند.

کميتۀ قواي مسلح مجلس سنا امروز جلسات استماعيه را روي بخش دفاعي بودجه آغاز مينمايد.

در بودجه براي عمليات نظامي در عراق و افغانستان ۲۴۵ مليارد دالر تخصيص داده شده که برعلاوۀ تقريباً ۵۰۰ مليارد دالر براي ساير مصارف دفاعي ميباشد.

اين پلان مصارف رئيس جمهور، تمويل بعضي از پروگرام هاي حفظ الصحه و تعليم و تربيه را در ايالات متحده قطع ميکند.

در جملۀ پروگرام هاي بين المللي، بودجه بيش از پنج مليارد دالر را براي تداوي و وقايۀ مرض ايدز در سراسر جهان تخصيص داده است. همچنان براي مبارزه عليۀ ملاريا و کمک بشري براي حفظ صلح در سودان ۳۰۰ مليون دالر تخصيص داده شده است.

اما عکس العمل به بودجۀ پيشنهادي از جانب ديموکرات ها سريع و منفي بود.

رؤساي کميته هاي بودجۀ سنا و مجلس نمايندگان، هردو گفتند که پلان مصارف آقاي بش کشور را بجهت غلط ميبرد.

XS
SM
MD
LG