لینک های دسترسی

Breaking News

نيويارک تايمز: قواي نظامي خواستار کمک براي اهالي در عراق شد.


روزنامۀ نيويارک تايمز نوشته که قوماندان هاي نظامي ايالات متحده به جورج بش، رئيس جمهور گفته اند که اگر ادارات ملکي ايالات متحده در بازسازي کشور کمک نکند، استراتيژي جديد ناکام خواهد شد.

روزنامه نوشته اين صاحب منصبان در مورد يک تقاضاي دفتر کاندليزا رايس، وزير خارجه شکايت کردند که حاکيست ثلث عهده هائي که وزارت خارجۀ ايالات متحده بموجب استرتيژي جديد در عراق ايجاد ميکند بايد توسط منسوبين نظامي پر شود.

رايس حين گواهي در محضر کميتۀ روابط خارجي مجلس نمايندگان کانگرس گفت پلان رئيس جمهور ايجاب ميکند که ۳۵۰ نفر با مهارت هاي غير نظامي چون انجنيرها، متخصصين قانوني و متخصصين خاک شناسي مقرر شوند. او گفت وزارت خارجه براي اين مهارت ها بر افراد ملکي متکي خواهد بود که از خارج ادارات حکومتي از سراسر کشور استخدام شوند. رايس همچنان گفت که وزارت خارجه خواستار شده که تا وقت استخدام اين متخصصين، عساکر احتياط تربيه و بطور مؤقت گماشته شوند.

XS
SM
MD
LG