لینک های دسترسی

Breaking News

ايالات متحده بر ناتو فشار وارد ميکند تا به افغانستان عساکر بيشتر اعزام نمايد.


ايالات متحده بر متحدين ناتو فشار وارد ميکند تا جهت مقابله با تندروان در ماه هاي آينده، عساکر بيشتري را به افغانستان اعزام کند.

انتظار ميرود بنتس کردک Bantz Craddock قوماندان ارشد ناتو در اروپا در ملاقات امروزي وزراي دفاع ناتو در شهر سڤيل هسپانيه خواستار کمک بيشتر براي عمليات در افغانستان شود.

ايالات متحده خواستار تقويۀ نيروهاي اتحاديه در جنوب و شرق افغانستان در نزديک سرحد پاکستان ميباشد.

قوماندان هاي ناتو انتظار دارند در ماه هاي آينده با ذوب شدن برف در کوه ها خشونت طالبان افزايش يابد.

ايالات متحده و برتانيه وعده داده اند براي قواي ناتو در افغانستان عساکر بيشتري فراهم کنند. حکومت بش از کانگرس خواستار در حدود نه مليارد دالر کمک اضافي جهت تعليم و تجهيز عساکر افغاني گرديده است.

انتظار ميرود رابرت گيتس، وزير دفاع ايالات متحده از همقطاران خود در جلسه تقاضا کند تا قبل ازانکه تغير موسم شورشيان را قادر بسازد حملات شان را تشديد کنند، بر طالبان حمله نمايد.

XS
SM
MD
LG