لینک های دسترسی

Breaking News

وزراي خارجۀ اتحاديۀ اروپائي پلان تعليات پوليس افغانستان را تصويب کردند.


اتحاديۀ اروپائي موافقه کرد تا ماموريت تعليم پوليس را در افغانستان براه اندازد.

وزراي خارجۀ اتحاديۀ اروپائي امروز در بروکسل بيانيه اي صادر نموده ميگويند اين ماموريت براي تعليمات چنان يک قواي پوليس کار ميکند که از حقوق بشر مراعات کرده و در حيطۀ حکمروائي قانون عمل کند.

اين وزرا ميگويند که اين ماموريت طوري طرح گرديده که موضوعات اصلاحات در قواي پوليس را در مراحل مختلف مرکزي، منطقوي و ولايتي مطرح نمايد.

اين پروژۀ تعليمي شامل بيش از ۱۵۰صاحب منصب اروپائي خواهد بود که ۷۰ متخصص قانوني به آنها کمک خواهند نمود. مقر اين ماموريت ۵۲ مليون دالري در کابل و پنج منطقۀ ديگر خواهد بود.

اين ماموريت اتحاديۀ اروپائي شايد بزودي حتي ماۀ مي، يعني تا سه ماۀ ديگر آغاز گردد.

XS
SM
MD
LG