لینک های دسترسی

Breaking News

مامور افغانستان: قواي ناتو در تصادمات ۲۲ جنگجوي طالب را کشته است.


يک مقام حکومت افغانستان ميگويد عساکر ناتو و افغاني طي تصادمات جداگانه در ولايت ناآرام هلمند، ۲۲ جنگجوي طالب را کشته اند.

محمد نبي ملاخيل، قوماندان امنيۀ ولايت هلمند امروز گفت تا ۱۵ تندرو ديروز وقتي کشته شدند که عساکر منطقۀ بند کجکي را تصفيه ميکردند.

قوماندان امنيۀ ولايت هلمند گفت هفت تندرو ديگر طالب در جنگ هاي جداگانه در شهر موسي قلعه کشته شدند. جنگجويان طالب کنترول اين شهر را در ماۀ جاري بدست گرفتند.

در يک خبر مربوط، قوماندان ارشد ناتو از کشور هاي عضو آن اتحاديه تقاضا کرده است که بمنظور رفع کمبود عساکر در افغانستان، عساکر علاوگي فراهم نمايند.

جنرال بنتس کردک، جنرال امريکائي امروز در بلجيم به خبرنگاران گفت قلت عساکر جان عساکري را بمخاطره ميافگند که هم اکنون در منطقه خدمت ميکنند.

XS
SM
MD
LG