لینک های دسترسی

Breaking News

۲۹ نفر بخاطر بم گزاري سال ۲۰۰۴ در قطارهاي آهن مادريد محاکمه ميشوند.


يک شخص متهم به طرح بم گزاري سال ۲۰۰۴ در مادريد، که ۱۹۱ نفر را کشته و بيش از ۱۸۰۰ نفر را مجروح ساخت، داشتن هر نوع نقشي را دران حملات تکذيب کرد.

ربيع عثمان سيد احمد، در آغاز محاکمۀ ۲۹ مظنون در مادريد از ارائۀ جواب بسؤالات خودداري کرد. ولي بعدتر موافقه کرد تا بسؤالات وکيل مدافع جواب بدهد و همۀ اتهامات عليۀ خود را رد کرد.

تدابير امنيتي در اطراف عمارت محکمه شديد بود و هسپانيه هشدار دهشت افگني را بلند برد.

انتظار ميرود چندين تن از مصيبت رسيدگان اين بم گزاري که جراحات شديد برداشته اند، گواهي بدهند.

مقامات هسپانيه معتقدند که القاعده در عقب اين بم گزاري قرار داشت که بتاريخ ۱۱ مارچ سال ۲۰۰۴ قطارهاي مزدحمي را که بسوي مرکز شهر مادريد روان بود، تخريب کرد.

XS
SM
MD
LG