لینک های دسترسی

متهمين بم گزاري دست داشتن در حملات بر قطارهاي آهن مادريد را تکذيب کردند.


دو نفر متهم به بم گزاري سال ۲۰۰۴ در قطار هاي آهن مادريد، دست داشتن در حملات را تکذيب کرده اند.

يوسف بالحاج و حسن الهسکي، امروز در محکمه واقع در حومه هاي مادريد گواهي دادند. اين اتباع المغرب ارتباط با دهشت افگني را تکذيب کردند.

مدعي العمومان معتقدند که بالحاج مرديست که بعد از حملات در يک ويديو ظاهر شده و مسؤليت آن را بنام القاعده متقبل شد.

همچنان امروز جمال زوگم که ادعا ميشود يکي از بم ها را در قطار آهن تعبيه کرده گواهي داد. او هرنوع دست داشتن را تکذيب کرده گفت حين حمله در خواب بود.

زوگم در دکاني کار ميکرد که کارت هاي تلفون موبايل مورد استفاده در بم ها ازان خريداري شده بود.

بروز پنجشنبه در آغاز محاکمه، ربيع سيد احمد، يک متهم ديگر، حملات را محکوم کرده و دست داشتن دران را تکذيب نمود.

اين حملات بر قطارهاي آهن مزدحم بتاريخ ۱۱ مارچ سال ۲۰۰۴، ۱۹۱ نفر را کشته و بيش از ۱۸۰۰ تن ديگر را زخمي ساخت.

XS
SM
MD
LG