لینک های دسترسی

در حملۀ بم يک داکتر فلج اطفال در پاکستان کشته شد.


يک داکتر در پاکستان که براي ترويج واکسين فلج اطفال در منطقه سفر ميکرد از اثر انفجار يک بم کشته شد.

داکتر عبدالغني امروز با سه محافظش در منطقۀ باجور در شمال غرب پاکستان سفر ميکرد که موترش بيک بم اصابت کرد. محافظين مجروح گرديدند.

مقامات ميگويند واضح نيست که اين حمله را چه کسي براه انداخته است.

شايعاتي در مناطق قبايلي پاکستان پراگنده شده بود که گويا واکسيناسيون بخشي از توطئه جهت عقيم ساختن نفوس است.

پاکستان يکي از چهار کشوريست که ويروس پوليو دران موجود ميباشد.

پوليو يعني فلج اطفال مرضي است که عموماً اطفال کوچک تر از پنج ساله به آن مصاب ميگردند.

XS
SM
MD
LG