لینک های دسترسی

هند از پاکستان تقاضا کرد تا تندروان را سرکوبي نمايد.


رئيس جمهور هند ميگويد بمساعي صلح با پاکستان ارزش قايل است ولي اسلام آباد بايد گروه ها تندرو را سرکوب کند.

عبدالکلام، رئيس جمهور هند امروز طي بيانيه اي در محضر پارلمان گفت يک گفت و شنود مؤفقانه بايد بر تعهد پاکستان مبني بر اجازه ندادن بدهشت افگني در قلمروش قرار داشته باشد.

ريس جمهور هند همچنان گفت ميخواهد صلح را با پاکستان حفظ کند ولي رهبران آن کشور بايد بهمکاري خود ادامه بدهند.

XS
SM
MD
LG