لینک های دسترسی

عاليترين محکمۀ ملل متحد يربستان را از مسؤليت مستقيم در نسل کشي در بوسنيا، برائت داد


عاليترين محکمۀ ملل متحد حکم کرده است که سربستان در نسل کشي سال ۱۹۹۵ مسلمانان بوسنيا در شربرنيتسا مسؤليت مستقيم نداشت ولي حکم محکمۀ بين المللي عدالت در هاگ مشعر است که رهبران آن کشور نتوانست از نفوذ واضح شان جهت جلوگيري از قتل عام استفاده کنند.

رازلين هگنز Rosalyn Higgins ، قاضي محکمه در حکم تاريخي امروز خود اذعان کرد که سرب ها مسؤل مرگ تا هشت هزار مرد و پسر در شربرنيتسا هستند.

اما او گفت ثابت نشده که اين قتل عام که بدترين فاجعه از زمان جنگ جهاني دوم در اروپا خوانده شده، بهدايت بلگراد صورت گرفته است يانه.

بوسنيا هرتسه گوڤينا اقامۀ دعوي نموده يوگوسلاوياي سابق را به طرح پاک سازي وسيع نژادي مسلمانان و کروات ها در جريان منازعات بالقان در دهۀ ۱۹۹۰ متهم کرده بود. اگر محکمه بطرفداري ازين دعوي حکم ميکرد، سربستان مجبور ميشد ملياردها دالر غرامات بپردازد.

XS
SM
MD
LG