لینک های دسترسی

Breaking News

عساکر اسرائيلي در جستجوي تندروان براي دومين روز قيود بر گشت و گزار را در نابلس تطبيق کردند.


عساکر اسرائيلي براي دومين روز در خلال جستجوي خانه ها براي تندروان و اسلحه، قيود بر گشت و گزار را در شهر نابلس کرانۀ غربي رود اردن تطبيق نمودند.

فلسطينيان ميگويند گلوله باري اسرائيلي ها امروز يک مرد چهل و چند سالۀ فلسطيني را در منزلش در شهر قديمي نابلس، کشته و فرزندش را زخمي ساخت.

مقامات اسرائيلي ميگويند عساکر در جريان جستجو براي هفت فلسطيني متواري باتهام پلان گزاري بم گزاري هاي انتحاري و ساير حملات، دو کارخانۀ توليد بم را کشف کرده اند.

وسايط نظامي اسرائيلي بروز يکشنبه به نابلس وارد شد.

مامورين فلسطيني اين حمله را محکوم کرده هشدار داده اند که ممکن است يک حلقۀ جديد خشونت را مشتعل ساخته و بمساعي جهت احياي عمليۀ صلح صدمه برساند.

در يک انکشاف ديگر، مقامات اسرائيلي ميگويند بعقيدۀ آنها يک مرد اسرائيلي بروز يکشنبه در يک حملۀ تندروان فلسطيني کشته شده است.

XS
SM
MD
LG