لینک های دسترسی

مامورين عراقي ميگويند ايالات متحده، ايران، سوريه در مذاکرات بغداد اشتراک ميکنند.


مامورين عراقي ميگويد توقع ميرود نمايندگان ايالات متحده و برتانيه در جلسه اي بمامورين کشورهاي همسايۀ عراق بپيوندند که دران طرق کمک بريشه کن کردن خشونت در عراق مورد بحث قرار خواهد گرفت.

آنها گفتند اين کنفرانس در اواسط ماۀ مارچ داير شده و شامل ايران و سوريه خواهد بود.

وزارت خارجۀ امريکا تائيد کرد که ايالات متحده در جلسه اشتراک خواهد نمود.

يک سخنگوي وزارت خارجه امکان صحبت خصوصي نمايندۀ ايالات متحده در کنفرانس را با هيئت ايراني و يا سوري رد نکرد.

اما واضح نيست که آيا اين جلسه علامۀ ارتباط مستقيم ايالات متحده با سوريه و ايران خواهد بود يانه.

منتقدين جنگ عراق از حکومت بش تقاضا ميکنند که بمنظور کمک در ثبات بخشيدن بعراق، گفت و شنود مستقيم را با ايران و سوريه برگزار کند.

XS
SM
MD
LG