لینک های دسترسی

Breaking News

شورشيان تامل سري لانکا هشدار ميدهند که اگر تهاجم نظامي دوام کند سيل خون برپا ميکنند.


شورشيان تامل سري لانکا هشدار ميدهند که اگر قواي حکومتي بتهاجم خود در مناطق تحت کنترول شورشيان ادامه بدهد، ممکن است آنها سيل خون را براه اندازند.

تامل سيلڤان رئيس جبهۀ سياسي شورشيان اين هشدار را امروز طي ملاقاتي با سفير ناروي در يک شهر تحت کنترول شورشيان صادر نمود.

تامل سيلڤان ميگويد جامعۀ بين المللي جهت متوقف ساختن جنگ، بر حکومت سري لانکا فشار کافي وارد نميکند. حکومت و شورشيان همديگر را مسؤل سقوط متارکۀ سال ۲۰۰۲ ميخوانند که بميانجي گري ناوري بميان آمده بود.

در خشونت هاي تازه، قواي نظامي سري لانکا ميگويد سه عسکر در جنگ هاي امروزي با شورشيان تامل در منطقۀ شمالي جفنا کشته شدند.

شورشيان تامل سري لانکا از سال ۱۹۸۳ باينطرف براي يک موطن جداگانه در شمال و شرق کشور با قواي حکومتي در جنگ بوده اند.

XS
SM
MD
LG