لینک های دسترسی

Breaking News

قواي نظامي سري لانکا ميگويد عساکر بسوي مخفيگاۀ شورشيان پيشروي ميکنند.


مقامات نظامي در سري لانکا ميگويند عساکر حکومتي بسوي يک پايگاۀ ببرهاي تامل سري لانکا در شرق آن کشور، پيشروي ميکنند.

قواي نظامي امروز گفت در حدود ده هزار نفر از ساکنين قريه ها وقتي از خانه هاي شان فرار کردند که عساکر بسوي جنگل توپي گالا در تقريباً ۲۴۰ کيلومتري شرق کولمبو، پايتخت سري لانکا در حرکت بودند.

در سال جاري عساکر حکومتي به تعقيب هفته ها جنگ خونين، يک شهر استراتژيک تحت کنترول شورشيان را در شرق کشور دوباره تسخير کردند.

در ساير خبرها، يک مقام حکومت سري لانکا بصداي امريکا گفت که مقامات در مورد ۲۰ عسکر و افراد پوليس سابقه و فعلي، بارابطه بتخطي از حقوق بشر، تحقيق ميکند.

سري لانکا تحت فشار قرار دارد که اين تخطي ها را توسط قواي حکومتي و شورشيان که از وقت سقوط متارکه در سال گذشته باينطرف صورت گرفته، متوقف سازند.

جنگ بين جدائي طلبان ببرهاي آزادي بخش تامل ايلام و حکومت سري لانکا بيش از ۶۷ هزار نفر را هلاک ساخته است.

XS
SM
MD
LG