لینک های دسترسی

Breaking News

يک مامور ايالات متحده جنگ شديد ولي غالب شدني عليۀ طالبان را پيشگوئي ميکند.


سفير ايالات متحده به افغانستان جنگ هاي شديدي را دران کشور پيشگوئي ميکند ولي ميگويد قواي ايالات متحده و ناتو بر شورشيان طالب پيروز ميشوند.

رانلد نيومن، سفير ايالات متحده در افغانستان که دورۀ خدمتش به پايان رسيده امروز بخبرنگاران گفت در حاليکه جنبش طالبان قوي و تطابق کننده است، ولي قوت گذشته را ندارد.

نيومن گفت در سال جاري در جنوب افغانستان، که شورشيان طالب در سال ۲۰۰۶ بطور چشم گيري در حملات عليۀ قواي ناتو، ايالات متحده و افغانستان افزايش بعمل آورد، جنگ هاي بزرگي را توقع دارد.

ناتو هشدار داده که ملشياي طالبان مستقر در پاکستان کوشش خواهد کرد بعد از ذوب شدن برف هاي زمستان حمله کند. هفتۀ گذشته ناتو بحملات پيش گيرانه در جنوب دست زد.

نيومن گفت حکومت پاکستان در قسمت ريشه کن کردن تجاوزات تندروان بخاک افغانستان اقدامات زيادي نموده ولي هنوز هم باقدامات بيشتري ضرورت است.

XS
SM
MD
LG