لینک های دسترسی

Breaking News

مقامات زمبابوي فعالين مخالف حکومت را آزاد کردند. تسڤانگيراي هنوز در شفاخانه است.


مقامات در زمبابوي ده ها تن از فعالين مخالف حکومت را که بروز يکشنبه حين برهم زدن مظاهرات توسط پوليس دستگير شده بودند، آزاد کرده اند.

در عين زمان، مورگن تسڤانگيراي، يک رهبر ارشد مخالفين حکومت هنوز در شفاخانه است و بخاطر لت و کوب توسط پوليس دران روز تحت تداوي قرار دارد.

تسڤانگيراي امروز بيک خبرنگار راديو گفت بمجردي که او همکارانش در سلول زندان انداخته شدند، پوليس بلت و کوب آنها آغاز کرد. او گفت فکر ميکند پوليس کوشش ميکرد تا حد ممکن جراحات وارد نمايد.

اين رهبر مخالفين امروز تحت معاينات مغز قرار گرفت.

حکومت زمبابوي بخاطر اين اقدامات روز يکشنبه اش مورد انتقاد شديد قرار گرفته است.

امروز رئيس اتحاديۀ افريقائي اوضاع در زمبابوي را خجالت آور خواند. جان کوفور، رئيس جمهور گانا گفت چندين رئيس جمهور کشورهاي افريقائي کوشش کرده اند با استفاده از نفوذ شان اوضاع را بهتر سازند ولي نتيجه اي نداده است.

XS
SM
MD
LG