لینک های دسترسی

Breaking News

ڤالري پليم، مامور سي آي اي  ميگويد قصر سفيد بطور بيباکانه اي هويت او را افشا کرد.


خانمي که در مرکز افتضاح افشاي هويت مامور سي آي اي قرار دارد بيک کميتۀ کانگرس گفته است که مقامات قصر سفيد و وزارت خارجه بطور بيباکانه از نام و هويت او منحيث يک مامور محرمانه، سؤ استفاده کرده اند.

ڤاليري پليم Valerie Plame ، مامور سابق سي آي اي امروز در محضر کميتۀ نظارت و اصلاحات حکومت گواهي داد.

او گفت تا تاريخ ۱۴ جولاي سال ۲۰۰۳ که هويت او در يک ستون روزنامه افشا شد، بحيث مامور سري بخش عدم انتشار اجراي وظيفه ميکرد. پليم گفت که مامورين سري ميدانند که دشمنان خارجي شايد هويت آنها را افشا کنند ولي اين عجيب است که اعضاي حکومتي که او براي آن کار ميکردند ظاهراً با انگيزۀ سياسي هويت او را افشا کردند.

هنري وکسمن Henry Waxman رئيس کميته که مربوط حزب ديموکرات است گفت اين کميته کوشش ميکند معلوم نمايد قصر سفيد با اطلاعات فوق العاده سري چگونه معامله ميکند و چگونه چنين يک تخطي جدي از امنيت ملي واقع شده است.

XS
SM
MD
LG